A Guide To Payment

Hình thức thanh toán:

  • Chuyển khoản:
  • Thanh toán bằng thẻ:

Thông tin chuyển khoản: 

Tên Tài Khoản: Nguyễn Thị Vân

Số Tài Khoản: 0181003472009

Ngân hàng: Vietcombank – CN Nam Sài Gòn

Quy trình thanh toán:

B1: Xác định sản phẩm và số lượng cần mua

B2: Chọn sản phẩm cần mua vào giỏ hàng

B3: Chọn hình thức thanh toán

B4: Thanh toán

B5: Kiểm tra mail trong vòng 3-5 ngày làm việc

B6: Kích hoạt tài khoản để tiến hành học