Góc chia sẻ

Getting Started with Raz-Plus

Welcome to the first Getting Started With Raz-Plus Presentation! This event will focus on the features and benefits to teachers and students when adopting Raz-Plus program as their classroom literacy resource. – Presenter: Kostas Pexos – Topic: Raz-Plus Getting Started – Date: Friday, April 29 – Time: 15:30 – 16:45 (Bangkok / Hanoi / Jakarta […]

Hội thảo Trực tuyến User Group Meeting “Embark on a Successful Blended Learning Journey”

Kính gửi: Quý khách hàng MangoSTEEMS xin trân trọng kính mời Quý khách hàng tham dự Hội thảo Trực tuyến User Group Meeting “Embark on a Successful Blended Learning Journey” được tổ chức vào ngày 26 tháng 3 năm 2022 [Thứ Bảy]. Đây là lần thứ 3 hội thảo được tổ chức tại Việt Nam, […]

Bài viết tiếng Việt

Nội dung bài viết